ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ของอบต.บ้านราม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านราม
  รายละเอียด : โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ของ อบต.บ้านราม งานถมดิน จำนวน 1,860 ลบ.ม. งานเกรดเกลี่ยบดทับ จำนวน 4,650 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 197,720.84 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 635 คน